Největší výrobce rodinných domů v Severní Evropě a důležitý partner v projektování.

Hlavními trhy jsou severské a baltské státy. Dle našich výpočtů si už kolem jednoho milionu lidí vybralo rodinný dům Omatalo.

Výroba přibližně 27000 domů od roku 1939. Omatalo je největším výrobcem venkovských domků v severských státech
Tržní obrat: 215,0 milionů eur
Personál: přibližně 1000 zaměstnanců
Výrobny: Ve Finsku: Sonkajärvi, Säynätsalo, Haukipudas a Loviisa

Ve Švédsku: Hässleholm, Hjältevad a Hultsfred

Celkem kolem 160 000 m2 plochy

Výrobní kapacita: 2100 domů z bloků a stěnových panelů
750 hotových domů
500 projektových bytových jednotek
Hlavní trhy: Severské a baltské státy, Rusko
Hlavní majitelé: Ilkka Brotherus s rodinou

Podnikatelský plán

Omatalo vyvíjí a propaguje bydlení v rodinných domech a nabízí moderní, vysoce kvalitní obydlí (rodinné domy, vícegenerační domy a skupiny domů) spotřebitelům, stavebníkům a stavebním společnostem.

Omatalo zaručuje spolehlivé, dlouhodobé a úsporné bydlení, plně zajišťuje stavbu domu a poskytuje též dodatečné služby dle přání klienta.

Společnost Omatalo nabízí firmám spolehlivou spolupráci.

Filozofie a hodnoty společnosti

Orientace na klienta

V naší nabídce domů lze najít vhodný model pro potřeby každého zákazníka. Detailně zjistíme bytové potřeby klienta v blízké i vzdálenější perspektivě a poskytneme spolehlivé informace o různých možnostech jejich řešení – od okamžiku koupě pozemku až do předání nového domku. Pro regulaci celého procesu a zjednodušení zakázek spolupracujeme se sítí autorizovaných partnerů. Prostřednictvím poprodejního marketingu zaručujeme stálou spokojenost zákazníků s našimi domy.

Inovace

Klademe neustálý důraz na rozvoj naší produkce, a to tak, že za spolupráce našich partnerů zkoumáme a vyvíjíme nové konstrukce a stavební materiály.

Přinášíme na trh modely domů dle současného designu, u kterých využíváme různorodé průmyslové technologie. V oblasti prodeje a marketingu spolu s našimi partnery vyvíjíme nové koncepty komplexních služeb klientům a uplatňujeme moderní komunikační technologie. Ve společnosti se aktivně podílíme na stavbě rodinných domů. 

Kvalita a spolehlivost

Dodržujeme všechny své sliby. Zaručujeme stavbu domu, která co do kvality, způsobu realizace a termínů prací odpovídá nárokům klienta. Garantujeme taktéž, že činnost našich partnerů odpovídá požadavkům spolehlivé a kvalitní výstavby budov. Naše interní procesy fungují na principu „vnitřního klienta“, spočívajícího v tom, že každý zaměstnanec Omatalo má na starost vlastní zónu zodpovědnosti. Činnosti naší společnosti určují mezinárodní systémy kontroly kvality, které jsou založeny na ekologicky správných řešeních. V rámci zaručení vysoké kvality našich výrobků se soustředíme i na nejmodernější normy a požadavky.

Zodpovědnost

Naším cílem je vytvořit ve společnosti dobrou, příjemnou a motivující atmosféru prostřednictvím otevřené kádrové politiky. Každý z našich zaměstnanců je osobnost, kterou ostatní vyslechnou a které si váží.

Každému poskytujeme možnost rozvíjet vlastní pracovní návyky a pracovní prostor. Nabízíme spolehlivé zaměstnání a plat odpovídající pracovnímu nasazení. Staráme se i o neustálý vývoj v řadách našeho personálu pomocí školení a podporujeme samostatné studium. Snažíme se o zvyšování kvalifikace našich partnerů a o zlepšování vzájemné spolupráce.

Dosahujeme skvělých výsledků, přinášíme dobrý zisk našim investorům a neseme svou zodpovědnost před společností.

Strategie

Koncern Omatalo se ve své činnosti zaměřuje na:

 • průmyslovou výrobu rodinných domů
 • prodej rodinných domů prostřednictvím silných, přesně stanovených a na zákazníka orientovaných konceptů obchodní značky

Omatalo zaručuje kvalitu svých dodávek pomocí:

 • řízení celého procesu dodání
 • vysoce vyvinutých operačních systémů a partnerských vztahů
 • inovační pracovní atmosféry
 • otevřené kádrové politiky

Vliv na stavební odvětví

Produkce domů a jiných obytných budov prochází velkými změnami. V severských státech v dnešních dnech existuje už více než sto drobných společností vyrábějících domy. Dle našich studií má objem zakázek na stavby „na místě“ tendenci se zmenšovat, často tomu tak je kvůli nedostatku odborné pracovní síly, jindy z důvodu mnoha kvalitativních výhod, které poskytuje tovární výroba. Je velmi pravděpodobné, že podíl hotových domů a stavebních prvků tovární výroby na trhu se bude postupně zvyšovat.

S růstem celkové úrovně nároků na stavbu a v důsledku zvyšování kvality ucelených projektů regionální zástavby bude pro malé společnosti čím dál obtížnější dosahovat potřebného stupně kompetence a odpovědnosti, konkurenceschopnosti a přístupu ke zdrojům. Právě tyto případy jsou oblastí zvýšeného zájmu koncernu Omatalo, jehož cílem je velký rozvoj činnosti.

Rok 2002 byl prvním, během kterého se nynější forma činnosti společnosti Omatalo uplatnila. Dnes je tato společnost největším výrobcem montovaných rodinných domů v severských zemích. Strukturalizace a stabilizace stavební oblasti v Severní Evropě vyžaduje usilovnou práci, které se Omatalo bude po dobu mnoha let účastnit prostřednictvím efektivních nákupů a organického růstu.

Rozvoj konkurenceschopných výhod velkovýroby

Realizace výhod oblasti velkovýroby je stále možná v mnoha odvětvích.

Dle našeho názoru jsou nejdůležitější následující výhody velkovýroby:

 • velká a pružná výrobní kapacita
 • efektivnější rozložení zdrojů
 • kompatibilita různých komponentů a stavebních metod
 • intenzivnější technický rozvoj
 • velké nákupní objemy
 • vývoj know-how

Vývoj stavebních prvků průmyslové výroby

Cílem Omatalo je být přední společností v oblasti stavby domů z průmyslově vyrobených modulů. Stavba z těchto modulů zaručuje vysokou kvalitu, jelikož jsou dokončovány v ideálním prostředí teplé a suché tovární haly. Náš vyškolený personál vykonává všechna stádia prací kvalifikovaně, ve stanoveném pořadí a včas.

Vysoce vyspělé výrobní procesy vyžadují méně manuální práce, díky čemuž jsou stavby z prefabrikovaných prvků úspornější. Jelikož výroba funguje centralizovaným způsobem, je jednodušší dodržovat příslušné ekologické nároky při pracovních postupech.

Konstrukce z prvků jsou snadno smontovatelné, což zkracuje dobu stavby na pozemku. Tímto způsobem jsou minimalizovány možné vlivy počasí a ročních období, a tedy i výdaje. Výstavba je v továrních podmínkách dovedena do maximální připravenosti stavby domu, montovaného pomocí technologie modulových prvků.

Kontrola výroby

Naším cílem je maximálně vyhovět přání našeho zákazníka. Díky pozorné kontrole partnerů a dodavatelů zaručujeme klientům vysoce kvalitní výrobek.

Omatalo Net

Díky našemu novému servisnímu konceptu můžeme nyní zákazníkům nabídnout komplexní službu – Omatalo Net, jejíž smysl spočívá v tom, že školený a Finndomem autorizovaný hlavní dodavatel sestrojí dům – od základů na klíč za pevně stanovenou kompletní cenu a během každého ročního období, včetně zimních měsíců.

Profesionální a pečlivé projektování tržní značky

Na jedné straně se snažíme o zavedení našich obchodních značek na všechny zóny trhu, na druhé straně ovšem také dosáhnout toho, aby byla každá z těchto značek byla přesně orientována na určitý spotřebitelský segment.